UNIDEKOR SK | obchodni-podminky
 
 

UNIDEKOR.SK s.r.o, Stará Vajnorská 17A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 761 281, DIČ: SK2022353278

Obchodné podmieky a návod pre nákup cez E-shop

Vážení obchodní partneri

Spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, prevádzkuje na svojích internetových stránkach elektronický obchod (ďalej len E-shop). V rámci svojej činnosti prostredníctvom E-shopu ponúka tovar k vybaveniu obchodu, prevádzky a interiéru, a to vždy podľa aktuálnej ponuky.

Registrácia

K nákupu tovaru je nutne registrovať, kde musí byť vyplnené povinne platné údaje: Názov, adresa, sídlo, IČO, DIČ, kontaktná osoba, adresa elektronickej pošty a samozrejme heslo pre komunikáciu. Bez platných údajov nie je možne realizovať nákup.

Potvrdenie registrácie obdrží zákazník odpoveď na zaregistrovanú elektronickú poštu. Po obdržaní potvrdenia zákazník môže začať nakupovať na našom E-shope.

Spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, sa zaväzuje dodržiavať zákony o ochrane osobných údajov a nepoužívať tieto údaje k iným účelom ako je predmet obchodu E-shopu.

Prihlasovanie

Do pola mena napíšte celú mailovú adresu v registácii

Do pola hesla napíšte heslo Vami zadané v registrácii

Vyhľadanie tovaru

Tovar s popisom a ilustračným obrazom riadíte vyplnením počtu kusov a pridávania do košíka. Pokiaľ si zákazník chce neskôr zmeniť počet kusov u konkrétne vybranej položky, pôjde do „košík" na pravom rohu webového rozhrania a zobrazí si obsah košíku, tu môže zmeniť prípadne vynulovať zapísaním O do pola počtu.

Spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, vyhradzuje právo na zmeny cien tovaru ponúkaného na E-shopu bez predchádzajúcich oznámení.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar doručíme na Vami určené miesto podľa registrácie po celej SR. Dodacia lehota je do 2 pracovných dní pokiaľ vybraný tovar je na sklade, obvyklá dodacia lehota je do 7 pracovných dní. V prípade inej dodacej lehoty zákazník bude oboznámeny elektronickou poštou alebo telefonicky.

Spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, nenesie zodpovednosť za meškanie spôsobením doručovacej služby.

Tovar zasielame kuriérskou službou GLS a ak sa jedná o nadrozmerný tovar, tak kuriérskou službou Toptrans.

K cene tovaru bude pripočítaný poplatok za poštovne, balne, dobieračne. Sadzba doručovacej služby určuje samotná doručovacia spoločnosť. V prípade Vaša objednávka je väčšia ako 2000.,€ bez DPH spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, poskytuje dopravu a ostatné služby ZADARMO.

Cena za dopravu poštou pozrite na www.posta.sk a dopravu s kuriérom pozrite na www.toptrans.sk

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinny prevziať doručený tovar podľa svojej objednávky a uhradiť v hotovosti vo forme dobierky tovaru.

Zákazník je povinny bezpodmienečne ihneď po prevziatí tovaru prekontrolovať či nie je poškodený dopravou, pokiaľ obsah balíku zodpovedá svoje objednávky a predloženému predajnému dokladu. Ktorákoľvek reklamácia tovaru musí zákazník vybaviť do 7 pracovných dní v sídle spoločnosti Unidekor.sk s.r.o.

Vrátenie tovaru

Zákazník má nárok vrátiť tovar nepoužity do 7 pracovných dní po prevziatí a to v spoločnosti Unidekor.sk s.r.o,.

Spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, nenesie zodpovednosť uhradiť náklady spojené s vrátením tovaru, tie uhradí zákazník.

V prípade vrátenia tovaru kvôli neodstraniteľných vád, spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, sa zaväzuje vrátiť späť peniaze len do výšky ceny vráteného tovaru.

Spoločnosť Unidekor.sk s.r.o, nenesie zodpovednosť za prípadne škody, ujmy, ušlé zisky vyplyvajúce z vráteného tovaru.

Ostatné jednanie

Všetky ostatné jednanie sa riadí obchodným zákoníkom.


 
 

Unidekor SK s.r.o.
Stará Vajnorská 17
(Areál REMPO)
831 04 Bratislava

+421 244 451 100

+421 911 153 456

+421 244 451 100

info@unidekor.sk

Nájdete nás:

2x v Prahe: Praha 4 - Dolní Jirčany
1x v Brne
1x v Bratislave
2x v Poľsku
2x v Nemecku: Berlin - Leipzig