UNIDEKOR SK | Ochrana osobných údajov
 
 

Spoločnosť UNIDEKOR.SK, s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru alebo na prevedenie opatrenia prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy.

1. Správca osobných údajov

- Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť UNIDEKOR.SK, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava. IČO: 36761281, IČ DPH: SK2022353278, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel B, vložka 45368 (ďalej len "správca").

- Kontaktné údaje správcu: UNIDEKOR.SK, s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, e-mail: info@unidekor.sk

2. Aké osobné údaje spracovávame

Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše používateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s menom a priezviskom kontaktnej osoby, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

- identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä e-mail a heslo, IČO a DIČ;

- kontaktné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a meno a priezvisko kontaktnej osoby;

- údaje o vašich objednávkach, ktorými sú údaje o tovar, ktorý ste si objednali, spôsobu doručenia;

- údaje súvisiace s využitím kontaktného telefónu alebo návštevou predajne, ktorými sú záznamy telefonických hovorov, identifikácia správ, ktoré nám posielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na predajniach.

3. Účel spracovania osobných údajov

- Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy

4. Ďalšie príjemcovia osobných údajov

- Ďalšími príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky software a ukladanie dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú: FORPSI (prevádzkovateľ e-shopu), Pošta, Toptrans a GLS (prepravná spoločnosť).

- Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

- Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).

5. Doba uloženia osobných údajov

- Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Vaše práva pri spracovaní osobných údajov

- Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

- Vaše práva je možné uplatniť pomocou vyplnenia webového formulára vo svojom profile alebo osobne

- Vašu žiadosť o uplatnenie práva vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiasa.


 
 

Unidekor SK s.r.o.
Stará Vajnorská 17
(Areál REMPO)
831 04 Bratislava

+421 244 451 100

+421 911 153 456

+421 244 451 100

info@unidekor.sk

Nájdete nás:

2x v Prahe: Praha 4 - Dolní Jirčany
1x v Brne
1x v Bratislave
2x v Poľsku
2x v Nemecku: Berlin - Leipzig